Laattijdig betalen van particulieren - 1 September 2023

Laattijdig betalen van particulieren - 1 September 2023

Belangrijke wetsverandering over het vorderen van factureren aan particulieren vanaf 1 september 2023

Een ultra belangrijke wetswijziging voor installateurs die leveren en factureren bij particulieren. Deze wet is ingevoegd in het Wetboek van economisch recht als Boek XIX “Schulden van de consument” en biedt een betere bescherming van klant bij late of niet-betaling. Het invorderen van schulden verandert vanaf 1 september 2023, vanaf dan moeten de verkoopsvoorwaarden en dergelijke in orde zijn om een geldige factuur te bekomen.

Korte samenvatting van de veranderingen:

  1. De eerste betalingsherinnering blijft altijd gratis

  2. In de eerste herinnering moet de schuldeiser melden dat er mogelijks bijkomende kosten aangerekend zullen worden in geval van laattijdige betaling. Er dienen ook andere gegevens opgenomen te worden.

  3. De onderneming kan pas 14 dagen na verzending van de 1e betalingsherinnering extra kosten aanrekenen. 

  4. Voor de kosten van een bijkomende herinnering mag er max. 7,50 euro aangerekend worden.

  5. De eventueel verschuldigde schadevergoeding moet voor de aanvang van de overeenkomst uitdrukkelijk bepaald zijn en de omvang is wettelijk geplafonneerd.

  6. Ook contractueel vastgelegde nalatigheidsinteresten worden geplafonneerd. 

Opgelet: 

  • Er staan burgerlijke en strafsancties ingeschreven in de nieuwe regelgeving;

  • De nieuwe wet treedt in werking op 01/09/2023 voor nieuwe overeenkomsten. Voor oude schulden is een overgangsregeling voorzien;

  • Deze regels zijn enkel van toepassing op B2C-facturen en dus niet B2B-facturen.

Eco-Tronic post elke 2 weken cruciale informatie voor installateurs van zonnepanelen en vernieuwende technologiëen. Abonneer je op de nieuwsbrief zodat je zeker geen updates misloopt.

Product added to compare.