Waarom wij en jij Bebat (moeten) aanrekenen op thuisbatterijen

Waarom wij en jij Bebat (moeten) aanrekenen op thuisbatterijen

Over het al dan niet aanrekenen van Bebat op thuisbatterijen is al veel inkt gevloeid en gesproken.

Laat ons beginnen met wat gebeurt wanneer een thuisaccu defect is of onvoldoende capaciteit meer heeft:
de eindklant zit met een batterij waar hij niets meer mee kan doen en waar hij ergens mee naar toe moet. Uiteraard op een manier waarbij maximaal gerecycleerd wordt, zoniet schiet dit middel voor opslag van groene energie zijn doel voorbij.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk materialen van de thuisbatterij een tweede leven krijgen en liefst op een zo efficiënt mogelijke manier.
Aangezien het opslagmedium moet gerecycleerd worden om de materialen te kunnen hergebruiken moet deze van de klant tot bij een verwerker geraken.
Om ervoor te zorgen dat oude batterijen op de juiste plaats terechtkomen moet de invoerder of verdeler zich aan de aanvaardingsplicht houden.

Dat wil zeggen dat de eindklant altijd de batterij kan binnenbrengen bij de invoerder of groothandel waar de installateur de batterij kocht.

Om dit proces eenvoudig te houden kozen we voor een samenwerking met Bebat. De inzameling of ophaling brengt namelijk een aantal uitdagingen met zich mee zoals administratie, opslag en vervoer.
Bedrijven kunnen er ook voor kiezen dit allemaal zelf te regelen, maar wij zien in een samenwerking met Bebat een aantal voordelen:

  • de klant weet zeker dat Bebat er altijd zal zijn en dat hij er altijd zal tercht kunnen met zijn oude thuisbatterij
  • de kostprijs is vooraf gekend
  • de klant heeft er ook al  voor betaald: hij hoeft er zich later geen zorgen over te maken. Wij rekenen de Bebat bijdrage aan de installateur, het is aan de installateur om deze door te rekenen aan de eindklant.
  • het is eenvoudig: wij voorzien een sticker op de thuisbatterij waarmee we kunnen zien en aantonen dat hier Bebat op betaald is. De klant belt Bebat en Bebat komt de batterij -uiteraard kosteloos- bij hen ophalen.

Zowel de eindklant, de installateur als wij worden hierbij ontzorgd.

Installateurs vertellen ons regelmatig dat collega-installateurs offertes maken waar géén Bebat of andere recyclagekosten aangerekend worden.
In bijna alle gevallen gaat het om installateurs die batterijen aankopen waarbij de groothandel of invoerder deze kosten niet doorrekende.
Dit kan verschillende oorzaken hebben:

  • de batterij werd geïmporteerd vanuit een ander land waar bijvoorbeeld geen aanvaardingsplicht geldt
  • de importeur of groothandel zal de afhandeling binnen 10, 15, 20 jaar voor zich nemen, en op dat moment de kosten hiervoor doorrekenen aan de eindklant

Wij geloven erin dat een samenwerking met Bebat 
Het geeft de klant de zekerheid dat hij altijd met zijn oude thuisbatterij terecht kan, ongeacht of de groothandel en installateur nog actief zijn, zij hun werk goed gedaan hebben, enzoverder.

All comments

Product added to compare.